Payment

In Advance Payment

 

       By bank transfer in Euros (preferable)                                  

The conference fee should be transferred to conference bank account. In the bank transfer title please write in the following order (similarly to registration process): “your name, ECLIM2012, your attendee type” (standard, student, accompanying person), (example: John Smith, ECLIM2012, standard)

 

Bank details:

Bank name: Pekao S.A.,
Address: ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, Poland
Account owner: Military University of Technology

 

International SWIFT code:

PKO PPLPW

PL 25 1240 5918 1111 0010 4530 6977

           

       For Polish attendees: płatność przelewem bankowym w PLN           

Proszę wpisać w tytule przelewu dodatkowe informacje, jak wyżej.

 

Informacje do przelewu:

Bank Pekao S.A. 25 1240 5918 1111 0010 4530 6977

Osoba pragnąca opłacić przelewem ustalony koszt uczestnictwa w konferencji powinna dokonać przeliczenia wymaganej opłaty w euro na złote wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dokonanie przelewu i przelać ustaloną w ten sposób kwotę na konto konferencji.

 

       By credit card (by PayPal)       

Please go here

PayPal

 

Additional Information

Payment receiver:

Military University of Technology

(Wojskowa Akademia Techniczna)

Gen. S. Kaliskiego 2 Str., 00-908 Warsaw, Poland

NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900

 

Invoices will be issued by the Military University of Technology.

 

On-site Payment

      On-site payment can be made on Sunday (September 9th), from 5pm to 7pm and Monday (September 10th) from 9am to 12pm in building no. 10 – Old University Library, University of Warsaw (please see Venues for details).